leaf-logo--teal

REIKI HEALING

Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet. Reiki är en effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet. Smärtsamma minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar, blockeringar och genom beröringen löser man upp spänningarna. Du som klient kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början. Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen. Detta aktiverar må-bra-hormoner i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur. Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak; värk och spänningar orsakas ofta av stress, sorg, oro och undanträngda känslor. Reiki arbetar samtidigt på det fysiska, det emotionella planet, löser upp spänningarna och frigör det som en gång orsakat detta. Känslorna kan då komma upp till ytan så att man kan bearbeta dem.

Metoden ger fantastiska effekter på kropp och själ samt lämpar sig mycket väl för att motverka stress, utbrändhet, för sömn- samt koncentrationsproblem, depressioner, ångest, energilöshet, för att läka och hela själsliga problem men hjälper även mot kroppsliga problem. 

Det är ett verktyg för att uppnå inre lugn.

Upplevelserna är väldigt individuella och olika från gång till gång. De flesta upplever att man blir djupt avslappnad och att energiflödet i kroppen ökar efter en andningssession. Man får tydligare kroppsignaler samt blir mer medveten, på så sätt blir det lättare för dig att prioritera dig själv, vad du behöver i livet och kan ta itu med förändringar som behövs. Det blir en balans mellan tanke och känsla samt ökar styrkan och kraften inom dig.