leaf-logo--teal

STRESSCOACH
(FÖRETAG)

FÖR FÖRETAG

 

  • En utbränd anställd kostar företaget i genomsnitt ca 400 000 kr i produktionsbortfall. En utbränd chef kostar över 1 miljon! –  Arbetsmiljöverket
  • Sjukskrivningar på grund av stress har ökat med 359 % under åren 2010-2017 –Försäkringskassan
  • 25% av de som drabbats av utmattning riskerar återfall, vilket innebär att 1 av 4 personer faller tillbaka i utmattning –Försäkringskassan
  • Stressrelaterad ohälsa kostar Sverige 70 miljarder i samhällsekonomiska förluster per år –Försäkringskassan

Vet du om att arbetsmiljölagen skärptes den 31 mars 2016 och att arbetsgivaren har ett större ansvar över den psykosociala hälsan.

”Du som är arbetsgivare ansvarar för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö utan stress. Du kan förebygga risker genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.”

”Arbetsrelaterad stress behöver hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det sker.”

Stresshantering – grupp
Jag erbjuder workshop/kurser i stresshantering, andningsteknik och mindfulness. Kurserna är en gång/vecka, 6 tillfällen, 1 ½ timme. (Max 12 personer).

Varje vecka har vi ett specifikt tema med övningar och hemuppgifter.

Vill du boka en workshop/kurs till ditt företag eller veta mer är du välkommen att höra av dig.

Stresshantering- enskild

Boka en tid för din anställd som är i behov av att träffa en stresscoach för att kunna få olika verktyg att hantera sin stress. Eller en anställd som varit sjukskriven och ska tillbaka i arbete och behöver stöttning.

Vill du boka stresscoachning till din anställd eller veta mer är du välkommen att höra av dig.

Stresshantering – föreläsning
Jag erbjuder föreläsningar om stress, stresshantering både på arbetet och i privatlivet, andningsteknik och mindfulness. Föreläsningar, från 30 min till 2 h, med varierande innehåll utifrån behov. Det går också att kombinera föreläsning med workshops.

Vill du boka en föreläsning till ditt företag eller veta mer är du välkommen att höra av dig.