leaf-logo--teal

EFB METOD

Energy flow breathing

Vill du komma i kontakt med känslor, både fysiska och psykiska. Stressen i din vardag, dina måsten, gränssättning, ditt sanna jag, känna dig mer tillfreds, leva i nuet och få mer glädje? Då tycker vi att du ska testa Energy Flow Breathing – Energiflödesandning. I samband med behandling erbjuds även vägledning och reflektion.

I början av 1980-talet kom psykoterapeuterna Nenne Holm och Bertil Gyllensten i kontakt med en amerikansk indian, som visade dom ett annorlunda sätt att komma i kontakt med sitt inre. Det är en mjuk men kraftfull andning. Den hjälper dig att komma tillbaka till din ursprungsandning och lösa upp olika blockeringar som uppstått i kroppen. När vi andas in mer syre än vad kroppen behöver och utövar sammanhängande andning, hanterar kroppen den extra energin med att lösa upp spänningar i muskulaturen när man vid utandningen slappnar av.

Metoden ger fantastiska effekter på kropp och själ samt lämpar sig mycket väl för att motverka stress och utbrändhet, för sömn- och koncentrationsproblem, depressioner, ångest, energilöshet, för att läka och hela själsliga problem men hjälper även mot kroppsliga problem.

Det är ett verktyg för att uppnå inre lugn.

Upplevelserna är väldigt individuella och olika från gång till gång. De flesta upplever att man blir djupt avslappnad och att energiflödet i kroppen ökar efter en andningssession. Man får tydligare kroppsignaler samt blir mer medveten, på så sätt blir det lättare för dig att prioritera dig själv, vad du behöver i livet och ta itu med förändringar som behövs. Det blir balans mellan tanke och känsla och med det ökar styrkan och kraften i dig.